Onze voorwaarden voor evenementen

Home

.

Onze voorwaarden voor evenementen

Ook uw organisatie kan EHBO-ondersteuning aanvragen. In principe wordt uw aanvraag alleen gehonoreerd wanneer het evenement in de gemeente XXX gehouden wordt. Wanneer een evenement buiten de gemeente gehouden wordt dan kunt u zich wenden tot een plaatselijke afdeling.

EHBO-ondersteuning wordt in de regel door minimaal twee vrijwilligers verleend. De vrijwilligers beschikken over een ruim gesorteerde verbandkoffer of tas. Indien de omvang van het evenement dit noodzakelijk maakt wordt opgeschaald en zullen meerdere leden worden ingezet. Al naar gelang de aard van het evenement wordt extra materiaal ter beschikking gesteld. U kunt hierbij denken aan verbandmiddelen, dekens en brancards. De vereniging beschikt over AED’s en portofoons. Indien nodig kan extra materiaal ingezet worden.

Aan de EHBO-ondersteuning zijn kosten verbonden. Het tarief is afhankelijk van de aard en omvang van het evenement alsmede de inzet van mens en materiaal.

Voor nadere informatie en/of het aanvragen van EHBO-ondersteuning kunt u de optie “Aanvraagformulier EHBO ondersteuning” gebruiken die onder menu-optie “#EHBO helpt” te vinden is.