Financiële- en ANBIgegevens

Home

.

Financiële- en ANBIgegevens

De afdeling Tienhoven (Utr) is ingeschreven bij de KvK onder nummer 40479305.

Het RSIN van de afdeling is 817045533.

Wij zijn een Non-profitorganisatie

De vereniging heeft als doel het verlenen van eerste hulp bij ongelukken te bevorderen. Zij tracht dit doel te bereiken door:

het organiseren van cursussen waarop zowel theoretisch als praktisch onderricht wordt gegeven in het verlenen van eerste hulp bij ongelukken;
het genoten onderricht op die cursussen theoretisch en praktisch te –­onderhouden en te vervolgen, teneinde verlenging mogelijk te maken van het Diploma Eerste Hulp met bijbehorende aantekeningen en/of -certificaten met betrekking tot eerste hulpverlening;
het aanschaffen en uitreiken van materiaal ten behoeve van eerste hulpverlening;
het al dan niet in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen van eerste hulp;
andere wettige middelen, die bevorderlijk zijn tot het bereiken van het doel.

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN
De financiele gegevens van de vereniging zijn op te vragen bij de penningmeester.  (zie bestuur)